vysvětlení pojmu druhotná licence


Předně je potřeba si osvětlit , že díky výroku Evropského soudního dvora , který rozhodl dne 3. 7. 2012, že obchodování s "použitými" softwarovými licencemi je na půdě Evropské unie zcela legální.

Toto soudní rozhodnutí představuje výrazný milník v oblasti IT, neboť stanoví, že právní jistota pro zákazníky druhotných softwarových licencí je plně zajištěna a výrobci nemohou svým zákazníkům zakázat, aby prodávali své nadbytečné softwarové licence

Díky tomuto rozsudku tak má zákazník konečně možnost zakoupit software za minimální náklady a může jej využívat k plné spokojenosti.

hlavní výhody použitých licencí :
- cenově dostupné řešení pro každého
- Licence se na rozdíl od spotřebního zboží nikdy neopotřebují - je to tedy stále nové zboží
- rozhodnutí soudu platí také pro licence typu OEM
- toto rozhodnutí platí pro všechny varianty licencí , jak hmotné (COa s fyzyckými nosiči) tak licence on-line

Naše společnost tyto licence vykupuje od společností, které je již nevyužívají, a převádíme tyto nevyužité licence zpět k zákazníkovi do smysluplného využití.

zde je citace z výroku ESD :
Výrobce softwaru nemůže bránit dalšímu prodeji svých nevyužítých licencí umožňujících užívat jeho programy. Microsoft licence jsou převáděny v souladu s Evropskou směrnicí o právní ochraně počítačových programů a na základně místních zákonů, je akreditována několika rozhodnutími soudů a v neposlední řadě rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie, který odstranil zbývající právní nejistoty, což je obzvláště dobrá zpráva pro zákazníky, kteří mohou konečně s důvěrou těžit z nižších cen softwarových licencí.

Rozhodnutí Soudního dvora z 3.července 2012

Softwarové licence mohou být volně prodávány. V případě, že nakoupíte software samostatně, můžete jej pak za stejných podmínek i prodat.
Výhradní právo autora softwaru se vyčerpá při prvním prodeji. Kupující, kteří zakoupili počítačový program z volného trhu, jsou oprávněni tento software užívat.
Není rozdíl mezi způsobem distribuce, tedy tím zda je software šířen na CD, DVD nebo on-line stažením. Dále nositel autorských práv (výrobce) nemůže při dalším prodeji stejného počítačového programu znovu požadovat odměnu, kterou již získal při prvním prodeji. V oběhu bude stále jen jedna kopie softwaru, tak proč by za ni mělo být zaplaceno ještě jednou?

Pokud licenční smlouva převod (další prodej) softwaru výslovně zakazuje, nositel dotyčného práva již nemůže dalšímu prodeji bránit. Licenční smlouva nestojí nad Evropským právem a body, které jsou s ním v rozporu, jsou neplatné (platí zejména pro tzv. "OEM software").

druhotná licence Windows 7 a její prodej je v souladu s rozhodnutím soudního dvora EU směrnice 2009/24/ES o převodu licencí na nového uživatele

Tato stránka používá cookies. Vice info